Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

UYÇ Oluşturma Aşamaları  Tamamlanma Tarihi
Karar alınması (Decision to start) Nisan 2006
Gündemi oluşturmak (Setting the agenda) 2006
Sürecin organizasyonu (Organizing the process) 2006 – 2008
Çerçevenin tasarımı (Design framework) Kasım 2008
Paydaşlardan görüş alınması (Consultation) Ocak 2009
Çerçevenin onaylanması (Approval) Ocak 2010
İdari organizasyon (Administrative set-up)
Uygulama (Implementation)
Şubat 2010
Pilot Uygulama
Tüm Kurumlarda Uygulama
Aralık 2010
Aralık 2012
Yeterliliklerin UYÇ’ye dahil edilmesi (Inclusion of qualifications) 2010 – 2015
Çerçevenin Avrupa Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi (Self-certification) 2010 – 2012
 UYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması (NQ web page) 2010

TYYÇ-Program Çıktıları (Yeterlilikleri) ve TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri-Program Çıktıları İlişkilerinin Tanımlanması

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 25.11.2013 tarihli ve 79432324-720.99/1495-62219 sayılı yazıda belirtildiği gibi TYYÇ ve İlgili Temel Alan Yeterliliklerinin, program çıktıları ile bir tablo üzerinde ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Tablolar İngilizce ve Türkçe olarak ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
Bu kapsamda, diğer üniversitelerde yürütülen çalışmalardan da örnekler incelenmiş ve BEK tarafından örnek bir çalışma yapılmıştır.

Örnek çalışmalara ilişkin dosyalar, http://bologna.deu.edu.tr sayfasından paylaşılmaktadır.

Söz konusu ilişki tablolarının hazırlanılmasında dikkat edilecek noktalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

 

Birim Kodları İle İlgili Yardım Dosyasına Ulaşmak İçin İse; buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Örnek Türkçe TYYÇ/PÇ eşleşmelerine ulaşmak için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Örnek İngilizce TYYÇ/PÇ eşleşmelerine ulaşmak için buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

ÖRNEK ŞABLON’a buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

İşletme Fakültesi Türkçe TYYÇ/PÇ eşleşmesine (EXCEL ÖRNEĞİburaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

İşletme Fakültesi Türkçe TYYÇ/PÇ (PDF ÖRNEĞİ) eşleşmesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Formlarla ilgili herhangi bir problem ile karşılaşırsanız bolognayardim@deu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

 

Kaynak : http://bologna.yok.gov.tr